abonneren

Natuurlijk Ouderschap door
Attachment Parenting Europe Nederland

Aanmeldingsformulier

Donateurs van Attachment Parenting Europe ontvangen het tijdschrift Natuurlijk Ouderschap (digitaal, viermaal per donatie), krijgen korting op het lenen van boeken uit de APEU-Bibliotheek en op sommige bijeenkomsten. Onderweg naar een digitale versie van de volgende nieuwsbrief wordt er op dit moment geen papieren nieuwsbrief meer gemaakt.

Ondersteun het werk van St. APEU Nederland en maak (minimaal) euro 16,00 over op bankrekening NL74INGB0007544900, ten name van de stichting Attachment Parenting Int’l Europe, Amsterdam. Vermeld daarbij ajb je e-mailadres en postcode.

Vul onderstaand formulier in om aan te melden als donateur:

E-mail

Achternaam

Voornaam

Straatnaam en huisnummmer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Naam/geboortedatum kind(eren)

Opmerkingen (bijvoorbeeld ervaringen, interesses, etc.)

Kwisvraag

-----