Wat is natuurlijk ouderschap?

Marieke van Leijen

Natuurlijk Ouderschap is de vertaling die de Stichting APEU gekozen heeft voor de internationaal gebruikte term Attachment Parenting. De letterlijke vertaling is “hechtend ouderschap”. In Nederland is gekozen voor de term Natuurlijk Ouderschap omdat het bij Attachment Parenting niet alleen gaat om hechting, maar ook om het respecteren van het zelf-ontwikkelend vermogen van een kind. Natuurlijk wordt gebruikt omdat de manier van omgaan erg veel lijkt op hoe er in andere culturen, die dichter bij de natuur staan, met kinderen wordt omgegaan. Voor Ouderschap is gekozen omdat het gaat om ondersteuning aan ouders, in tegenstelling tot de term opvoeden, die impliceert dat er aan het kind “gesleuteld” moet worden.

Attachment Parenting

Ongeveer twintig jaar geleden begon William Sears, kinderarts in de Verenigde Staten, met het uitwerken van zijn ideeën over omgaan met baby’s. Na zeven jaar ervaring te hebben opgedaan met ouders en baby’s in zijn praktijk, zag hij dat er een manier was van omgaan waarbij zowel de ouders als de baby floreerden. Bovendien ontdekte hij, mede door het opvoeden van zijn eigen kinderen, dat ook de ontwikkeling van affectie en empathie gestimuleerd wordt door zijn methode.

Sears gaat ervan uit dat ouders de enige echte deskundigen zijn als het gaat om hun eigen kind. Om die deskundigheid over het eigen kind te kunnen verwerven is het nodig dat de ouders en hun kind elkaar zo goed mogelijk leren kennen. Hierdoor onstaat hechting. Hoe beter de hechting, hoe beter de ouders en het kind elkaars signalen begrijpen, hoe meer het hele gezin kan floreren.

De methode die Sears hiervoor ontwikkelde heeft hij Attachment Parenting, Natuurlijk Ouderschap, genoemd. Natuurlijk Ouderschap geeft handen en voeten aan het ontwikkelen van een hechte band tussen ouders en kinderen waardoor affectie en empathie van de ouders op hun kind wordt overgedragen. Het geeft ouders de instrumenten in handen om maximale koestering en genegenheid te kunnen geven aan hun kind. Zo zal het kind deze kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en uitgroeien tot een empathisch mens en medemens.

Natuurlijk ouderschap

Natuurlijk Ouderschap gaat uit van de volgende doelen: ken je kind, help je kind zich goed te voelen en geniet van het ouderschap. Om deze doelen te kunnen bereiken zijn handvatten geformuleerd:

 1. Blijf na de geboorte in contact met je baby. Als na de geboorte het contact om medische of sociale redenen wordt verbroken, probeer dit dan te herstellen zodra dat kan.
 2. Geef gehoor aan de signalen van je kind. Laat je kind niet alleen als het huilt maar koester het, ook als je het verdriet niet kunt wegnemen.
 3. Geef zolang mogelijk borstvoeding. Borstvoeding is meer dan voeding. Het is een ideaal troostmiddel en kan op verzoek van het kind gegeven worden. Geef je geen borstvoeding, probeer dan flesvoeding op verzoek te geven en doe dit als ouders zoveel mogelijk zelf.
 4. Draag je kind zoveel mogelijk bij je. Je kunt een drager gebruiken waardoor je je handen vrij hebt.
 5. Slaap samen met je kind of zet een co-slaper tegen je bed aan.
 6. Geef ruimte aan de ontwikkeling van empathie door positief in te grijpen en geen agressie te gebruiken.
 7. Vermijd vaak voorkomende of langdurige scheiding.
 8. Bewaar het evenwicht in je gezinsleven.

Deze handvatten zijn niet alleen middelen om je kind te leren kennen: het zijn tevens directe behoeften van een baby. Door deze middelen zoveel mogelijk toe te passen kom je tegemoet aan die behoeften en zal je kind zich goed voelen. Door je kind bij je te laten zijn kun je bovendien als ouders gaan en staan waar je wilt. Dit heft de beperkingen en het isolement op waar jonge ouders soms in terecht komen als gevolg van de regel dat baby’s op tijd naar bed en op tijd gevoed moeten worden. Als je ingaat op wat je kind aangeeft kun je de regels loslaten en de klok opzij zetten. Zo krijgt het genieten van je kind meer kans en als gevolg daarvan ontstaat er een positieve, warme sfeer in het gezin.

Attachment Parenting Europe

In 1994 is in de Verenigde Staten de stichting Attachment Parenting International opgericht, kortweg API genoemd. In Europa is in 1996 Attachment Parenting Europe (APEU) opgezet. API en APEU zijn samenwerkingsverbanden van individuen, professionals en organisaties die de AP-methode uitdragen. Eén van de professionals die zich hiervoor inzetten is Alice Miller, in Nederland o.a. bekend geworden door haar boek “Het drama van het begaafde kind”. APEU steunt en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de AP-methode en ondersteunt ouders en professionals door het geven van voorlichting en informatie. Platform Natuurlijk Ouderschap is het uitvoerende orgaan van APEU in Nederland. Voor onderlinge steun en informatie uitwisseling zijn er o.a. een aantal mailinglists opgezet.

Informatie hierover kunt u vinden op:
www.natuurlijkouderschap.org.

Aanmelden voor de algemene mailinglist kunt u zich via een e-mail (zonder tekst of onderwerp) naar:
ap-nl-subscribe@yahoogroups.com.

U kunt ons bereiken via:
St. APEU
Donaustraat 158
8226 LC
Lelystad

E-mail: postbus@natuurlijkouderschap.org

Eerder verschenen in Nieuwsbrief Natuurlijk Ouderschap 2, 2000

5 Reacties aan “Wat is natuurlijk ouderschap?”

 1. […] Kijk voor alle informatie op http://www.oudersnatuurlijk.nl. ‘Nog onbekend met Natuurlijk Ouderschap? Lees er alles over op NatuurlijkOuderschap.org. […]

 2. […] Ben je nog niet bekend met Natuurlijk Ouderschap (Attachment Parenting)? Lees dan eens https://www.natuurlijkouderschap.org. […]

 3. […] borstvoeding geven en het zoveel mogelijk dragen van je kind, er twee zijn. Op de website van Attachment Parenting Europe en ook op de website van de Ouders Natuurlijk! Beurs 2012 kun je meer lezen de belangrijkste […]

 4. […] Bron: Natuurlijkouderschap.org  […]

 5. […] Meer lezen? Wat is natuurlijk ouderschap? (Natuurlijk Ouderschap) […]