Wat werkende ouders kunnen doen

Door Dr. Isabelle Fox

Dit is het vervolg op het artikel: De lange termijn-voordelen van het bij je kind zijn.

In sommige situaties is er voor ouders geen andere mogelijkheid dan een deel van de verzorging van hun jonge kinderen uit handen te geven. Wanneer het in de praktijk onmogelijk is dat moeders of vaders continu beschikbaar zijn, kan het frustrerend zijn een artikel te lezen dat uitlegt waarom dat wel het beste zou zijn.

Hieronder volgen een paar creatieve oplossingen die de nadelen van het uitbesteden van de verzorging aan een ander kunnen beperken.

1. Zoek een warme en lieve oppas die respectvol op de signalen ingaat van het kind en voor continuïteit en stabiliteit zal zorgen door twee of drie jaar te blijven. Dit zijn de jaren dat het kind nog niet goed kan praten.

2. Betaal de oppas meer dan het gangbare tarief. Hierdoor kan voorkomen worden dat zij al te snel weer een andere baan zoekt. Stel een bonus in het vooruitzicht die je na twee jaar uitbetaalt. Dit kan een stimulans zijn om bij jou te blijven werken totdat je kind taalvaardig genoeg is om te kunnen worden voorbereid op een nieuwe oppas.

3. Probeer minder uren per dag te werken. Dit vermindert de tijd dat een oppas nodig is. Werkdagen van 8 à 12 uur (reistijd en lunchpauze!) zijn stressvol, niet alleen voor ouder en kind maar ook voor de oppas. Het is zelfs zo dat de meeste oppassen als ze minder uren hoeven werken en de werklast niet zo zwaar is het werk prettiger vinden en meer aandacht kunnen geven.

4. Probeer, indien mogelijk, ‘duo ouderschap’ te regelen, waarbij de ouders op verschillende uren werken of verschillende diensten draaien. Zo kan de noodzaak voor een oppas worden beperkt tot de paar uren overlap in de werktijden van de ouders.

5. Vraag familieleden (grootouders, tantes, nichten, enzovoort) en vrienden langs te gaan bij je kind en de oppas en een tijdje bij ze te blijven. Zo krijg je inzicht in wat je kind ervaart. Dit soort (on)verwachte bezoekjes kunnen ook een extra stimulans en steun betekenen voor de oppas.

6. Probeer werk te vinden dat in deeltijd kan worden gedaan of een baan met flexibele werktijden.

7. Probeer thuis te werken (een volledige of deeltijdbaan). Dit maakt het gemakkelijker om de kwaliteit van de zorg die je kind van de oppas krijgt te observeren.

8. Werk in deeltijd buitenshuis. Hierdoor kan de ouder-kind relatie veel sterker blijven dan wanneer je een volledige baan buitenshuis hebt. Zo zullen de problemen die ontstaan door (de zogenaamde) oppas-roulette (beschreven in Hoofdstuk 4 van het boek Being There) emotioneel minder belastend zijn.

9. Probeer dichtbij huis te werken, zodat je tussendoor naar huis kan gaan en je (lunch)pauze met je kind kan doorbrengen. Een baan dichtbij huis beperkt je reistijd tot een minimum, wat op zijn beurt weer helpt om stress, vermoeidheid en kosten te verminderen.

10. Overweeg je kind als het twee en een half of drie is, een halve dag naar de peuterspeelzaal te laten gaan en laat de oppas ‘s middags in je eigen huis op je kind passen. Op deze manier krijgt je kind een deel van de dag de sociale en educatieve ervaringen die voor zijn leeftijd geschikt zijn en kan het ’s middags lekker ontspannen bijkomen in zijn eigen huiselijke omgeving.

11. Neem je prioriteiten onder de loep, zodat je je het kunt permitteren minder uren te werken en meer thuis te zijn, vooral wanneer je kind nog jong is. Stel het kopen van een huis of een nieuwe auto uit tot je kind ouder is. Overweeg geld te lenen om tijdens de jaren dat je kind het meest kwetsbaar is thuis te kunnen blijven. Dit is een belangrijke investering die zich in de toekomst royaal zal terugbetalen.

Als we een warme en liefdevolle omgeving willen creëren voor onze jonge kinderen, hebben ouders hun eigen sociale vangnet nodig, vooral wanneer ze werkzaamheden buitenshuis verrichten. Het is essentieel een stevig netwerk op te zetten van vrienden, familieleden en/of ingehuurde krachten. Niemand kan het helemaal alleen doen, in elk geval niet de hele tijd.

Dr. Isabelle Fox is de schrijfster van “Being there. The Benefits of a Stay-At-Home-Parent”.

Vertaald uit “The Nurturing Parent” ©

Eerder verschenen in Nieuwsbrief Natuurlijk Ouderschap 3, 2000

Geen reacties (meer) mogelijk.